Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!

HAFNIA

På vej til det tyskbesatte Rotterdam overlevede S/S HAFNIA i 1941 flere angreb fra lavtflyvende allierede fly. Ved Borkum i det nordvestlige Tyskland blev skibet i april ramt af en eller to bomber kastet fra et angribende fly. Desuden ramte to granater fra det tyske antiluftskyts skibet, der herefter måtte søge nødhavn i Emden.

I juni 1941, da skibet efter reparation var kommet til Rotterdam, blev det påny angrebet af fly. To bomber ramte, og to sømænd blev slynget overbord.

Om HAFNIA

Kort efter at 2. verdenskrig brød ud i september 1939, kom krigen ganske tæt på S/S HAFNIA. Skibet var ejet af rederiet De Forenede Kulimportører (DFK) og var den 8. december 1939 på vej over Nordsøen til Skotland sammen med S/S SCOTIA, der også var ejet af DFK.

Kort efter midnat lød der en kæmpe eksplosion, idet S/S SCOTIA blev ramt af en tysk torpedo. Skibet forsvandt, og det lykkedes ikke for HAFNIA at redde en eneste fra SCOTIA. I Danmark undredes mange over, hvordan HAFNIA kunne undgå at redde nogen fra SCOTIA, når de to skibe nu fulgtes ad. Ved det efterfølgende søforhør i København kom sandheden frem. [1]

Søforhøret

Under søforhøret kunne HAFNIAs besætning fortælle, hvordan man, kort efter at SCOTIA vat blevet torpederet, iagttog, hvorledes flere af SCOTIAs lanterner forsvandt.

Sidebar 1 Mere om Hafnia

Under 2. Verdenskrig sejlede HAFNIA i de tyskbesatte områder. På den farlige sejlads til Holland blev skibet angrebet af allierede fly to gange og senere beskadiget af tysk antiluftskyts.

Besætningen på S/S HAFNIA skyndte sig derfor at gøre deres redningsbåde klar til at undsætte SCOTIAs besætning. Fra mørket hørtes nødråb fra de forliste søfolk fra SCOTIA, og på vandet kunne man se vraggods og døde fisk flyde af sted. Febrilske for at hjælpe deres kollegaer bemandede man en af HAFNIAs redningsbåde, som man straks begyndte at fire ned. Men da mørket pludseligt flænges af en skarp projektør fra en tysk ubåd, stoppede man straks nedfiringen. Ubåden signalerede kraftigt til HAFNIA, der opfattede signalerne, som at man burde forlade ulykkesstedet. Med den tyske ubåd så tæt på kunne man ikke søsætte redningsbåden. Situationen var anspændt. Ville HAFNIA blive ubådens næste offer?

HAFNIA lod sig ikke skræmme helt væk og holdt sig tæt på ulykkesstedet indtil daggry. Da var ubåden væk, og man genoptog eftersøgningen. Senere kl. 12.45 besluttede man sig for at opgive at søge efter overlevende. Besætningen på HAFNIA vidste da ikke, at det var lykkedes SCOTIAs kaptajn og 2. styrmand at søsætte en redningsbåd. De blev senere reddet af en svensk damper.  De øvrige 19 ombordværende på S/S SCOTIA druknede.

Det var ikke sidste gang, at krigen kom ganske tæt på S/S HAFNIA. [2]

Sidebar 2 Mere om Hafnia

S/S HAFNIA blev ramt af bomber nedkastet fra en allieret flyvemaskine d. 15. april 1941

Kulskibet

S/S HAFNIA blev bygget på Howaltswerke i Kiel i 1924. HAFNIA var bygget til kultransport og var derfor indrettet som en såkaldt selvtrimmer, dvs. at lastrummene var indrettet således, at det løse kul ikke kunne forskydes under sejlads og dermed bringe skibet i fare for at kæntre.

Danmark var på dette tidspunkt afhængig af at kunne importere brændsel såsom kul fra de europæiske havne i Tyskland og Storbritannien. Transporten foregik typisk med kuldampere som S/S HAFNIA, der med en størrelse på 2031 b.r.t. kunne transportere hvad der svarede til fem godstog med 40 vogne i alt. [3]

I årene mellem 1923 og udbruddet af 2. verdenskrig levede S/S HAFNIA derfor en forholdsvis begivenhedsløs tilværelse i fast rutefart imellem Danmark og de europæiske kulhavne for rederiet De Forenede Kulimportører (DFK).

Krigens trængsler

Ved krigsudbruddet i september 1939 blev hverdagen for S/S HAFNIA og DFK med ét forandret. I et forsøg på at sikre Danmark den fortsatte til- og afgang af varer nedsatte man under Handelsministeriet et Fragtnævn. Nævnet var i høj grad domineret af Dansk Dampskibsrederiforening, og nævnet kontrollerede fragten for de større fragtskibe over 400 TDW.

For brændselsselskaber såsom DFK var Nævnets kontrol endnu mere indgribende, idet Nævnet selv forestod befragtningen og dermed blev en hel del shippingfolk og mæglere arbejdsløse. Nævnets kontrol med brændselsselskaberne blev anset for nødvendig for at undgå, at krigen fik indflydelse på leveringerne af de for landet livsnødvendige leverancer af brændsel. For rederierne derimod blev det set som en voldsom indgriben i deres dispositionsret.

Sidebar 3 Mere om hafnia

S/S HAFNIA og dets besætning transporterede kul fra især britiske og tyske havne til Danmark. Billedet er fra mellemkrigstiden.

Krigsudbruddet betød samtidigt, at opgaverne blev færre, og Fragtnævnet forsøgte derfor at fordele opgaverne ligeligt imellem rederierne. Dette vakte stor frustration hos DFK, da deres skibe netop var indrettet til kultransport, hvorfor rederiet mente, at Nævnet burde tildele dem fragter i forhold til udbuddet af kulleverancer. Situationen blev i sommeren 1940 forværret, da DFK forsøgte at gå direkte til de tyske kulsyndikater for ad denne vej at sikre sig 19 kulleverancer. Det ville Fragtnævnet ikke tillade, hvorfor sagen kom for det netop oprettede ankenævn. DFK tabte sagen, men kunne indkassere den gevinst, at nævnet fik en henstilling fra Handelsministeren om for fremtiden at tilgodese kulimportørerne. [4]

Under angreb

Ved den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940, befandt S/S HAFNIA sig inden for det tysk kontrollerede område og undgik dermed at blive konfiskeret af de Allierede. Skibet kunne fortsætte i DFK’s tjeneste med at sejle kul. En af de allermest frygtede ture var ned langs den jyske, tyske og nederlandske kyst, hvor de danske skibe kom inden for rækkevidde af britiske bombefly.

I slutningen af april 1941 var S/S HAFNIA på vej til København med en ladning kul fra den tyske by Emden.  Om aftenen den 28. april havde man ankret op ved den lille ø Borkum ikke langt fra Emden og tæt på den nederlandske kyst.  Her lå man, da en gruppe britiske Blenheim bombefly gik til angreb. De små lette tomotorsbombefly kom ind fra lav højde og kastede to bomber mod HAFNIA, der ramte under skibets bro.

Sidebar 4 Mere om Hafnia

Midlertidigt billede af modellen af S/S HAFNIA i sin oprindelige montre.

Bomberne ødelagde blandt andet skibets radiorum og ødelagde muligheden for at kommunikere imellem broen og maskinrummet.

Samtidig blev blandt andet HAFNIAs styrehus ødelagt af granater fra tyske luftværnskanoner, der i ivrighed forsøgte at ramme de britiske fly under deres lavtflyvende angreb på HAFNIA.  Efter angrebet måtte HAFNIA søge tilbage til Emden for at få repareret skibet.[5]

Under angreb igen

Efter at være blevet repareret var HAFNIA igen tilbage på den farlige rute ned mod den engelske kanal. Den 16. juli 1941 var skibet i det tyskbesatte Rotterdam for at tage en kullast om bord. Det var eftermiddag, og de danske søfolk gik i ro og mag rundt på HAFNIAs dæk og arbejdede.

Pludselig begyndte luftsirenerne at lyde. I to bølger angreb 37 britiske Blenheim bombefly, der dykkede mod skibene i havnen. De britiske fly havde uset kunne nærme sig Rotterdam i dække af et lavthængende skydække. Den første bølge på i alt 19 fly angreb havnen uden at anrette større skade. Det pludselige angreb skånede de britiske bombefly, og kun et enkelt blev ramt og styrtede i vandet.

Kort efter angreb den anden bølge. De tyske luftværnsstillinger rundt omkring i havnen var nu parate, og en intens beskydning mødte de britiske fly. Det forreste fly blev nærmest øjeblikkeligt ramt og skudt i brand for derefter at styrte ned. Kort efter blev endnu et fly ramt, og det lykkedes den britiske pilot at nødlande flyet midt i Rotterdams gader. Et fjerde fly blev svært beskadiget og styrtede ned få kilometer fra Rotterdam. [6]

Under angrebet, der kun varede få minutter, blev adskillige skibe i havnen angrebet. Det danske skib SVEND PII blev angrebet flere gange, men til al held ramte bomberne forbi, og SVEND PII’s radiotelegrafist kunne berette, hvordan SVEND PII rystede og slingrede, så besætningen et øjeblik troede, at de var blevet ramt, men som radiotelegrafisten kunne fortælle, så var det værste dog, at ”det gjorde så nederdrægtigt ondt i ørerne. Det fornam den ene gang efter den anden, som om man fik en ordentlig en på kassen!”

Et andet dansk skib, S/S CIMBRIA var også tæt på at blive ramt. En bombe detonerede så tæt på, at trykket i vandet slog skibet læk. [7]

Helt så heldig var HAFNIA ikke. Skibet blev ramt af to bomber. Den første bombe gik gennem skibets yderbeklædning og ind i forlasten. Den anden bombe ramte den forreste af skibets luger, hvor en sømand blev kvæstet i hovedet og to andre blev slynget overbord. Få minutter senere var angrebet forbi, og det lykkedes at redde de to søfolk uskadt op af vandet. Den tilskadekomne sømand måtte efterfølgende køres på hospitalet.

Resten af krigen fortsatte S/S HAFNIA som kulskib.

I 1957 skiftede skibet ejer og overgik til Nordjyllands Kulkompagni. I 1960 blev det igen solgt og omdøbt til CAPETAN HALARIS af dets nye græske ejere.

I 1968 blev det solgt videre til et jugoslavisk firma med henblik på ophugning. Skibet endte sine dage samme år i Split.

Forslag til videre læsning

Frank Allan Rasmussen & Bent Vedsted Rønne: Dansk Søfarts historie bind 6, 1920-1960 – Damp og diesel, Gyldendal, 2000
Christian Tortzen: Søfolk og skibe 1939-1945, bd. 1-4, Tønder, 1983
Christian Tortzen: Kampen på havet – danske søfolk under anden verdenskrig, København, 2011

[1] Politiken d. 21. december 1939, s 5.
[2] Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Dansk Søulykke-statistik, København 1939, nr. 297
[3] Christian Tortzen Søfolk og Skibe 1939-45, Den danske handelsflådes historie under 2. verdenskrig,  bd. 2. Overgangstid, 1982. s. 44-45
[4] Tortzen, 1982. s. 44-45 & 146-48
[5] MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART, Dansk Søulykke-statistik, København 1941, nr. 128
[6] Politiken d. 17. juli 1941, MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART, Dansk Søulykke-statistik, København 1941, nr. 128
[7] Tortzen 2011 s. 290-91

Gå til top