Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!

Samarbejder

Samarbejder om nye undervisningsforløb

Den bedst mulige undervisning

M/S Museet for Søfart samarbejder med flere skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af nye undervisningsforløb. Det giver mulighed for at udvikle undervisning i fællesskab med forskellige fagligheder som samtidig giver mulighed for at tilbyde bedst mulig undervisning til mange målgrupper. I øjeblikket samarbejder M/S Museet for Søfart med nedenstående partnere.

Kontakt

Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Kontakt Maiken Bjørnholt på Tlf.: 49 28 02 10 eller mbj@mfs.dk

Samarbejder med
veteranskibsklubben S/S BJØRN

I 2016 udviklede veteranskibsklubben S/S BJØRN og M/S Museet for Søfart to forskellige undervisningsforløb til grundskolens 5. klasser og alle de maritime uddannelser. Takket være økonomisk støtte fra Helsingør Kommune har det været muligt at lave følgende undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og rekvisitter.

Undervisningsforløb til folkeskolens 5. klasser i Helsingør Kommune

Undervisningsforløbet er et dramatiseret undervisningsforløb. Eleverne oplever på egen krop gennem rollespil livet om bord på et dampskib i 1930. Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens danskfag og historiefag.

Link og tilmelding til forløbet

Undervisningsforløb til de maritime uddannelser

Undervisningsforløbet er et kulturhistorisk- og dampteoretisk undervisningsforløb. Undervisningsforløbet består af en rundvisning på M/S Museet for Søfart og en rundvisning om bord på dampskibet S/S BJØRN. Undervisningsforløbet tilgodeser teori om dampkedler, drift og vedligeholdelse i et historisk udviklingsperspektiv.

Link og tilmelding til forløbet

Samarbejder med
Pædagoguddannelsen Nordsjælland

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

Pædagoguddannelsen Nordsjælland og M/S Museet for Søfart har i samarbejde udviklet et undervisningsforløb til de pædagogstuderende. Undervisningsforløbet hedder ”Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri”. Det handler om museumsformidling i pædagogisk praksis. Som afslutning på dette undervisningsforløb, skal de studerende fremstille en eksamensopgave på baggrund af udvalgte problemstillinger, som M/S Museet for Søfart oplever i dagligdagen.

Samarbejde om

nationalt e-læringsværktøj

Udvikling af et nyt e-læringsværktøj til brug i folkeskolen

Digitale udviklere, Nationalmuseet, Johannes Larsen Museet, Museet Jorn og M/S Museet for Søfart samarbejder om et nyt e-læringsværktøj – Tidsportalen –  til grundskolen og gymnasiet. Det nye og særlige er, at e-læringsværktøjet bruger spilelementer, billedanalyse og co-creation som en metode til at undervise elever om social-, kunst- og kulturhistorie gennem de vigtigste tidsperioder i Danmark. Omdrejningspunktet er gruppearbejde med værkanalyse og den personlige genskabelse af malerier og genstande udvalgt af de enkelte museer. Ved at benytte mashups og diskutere med udgangspunkt i elevgruppernes egne digitale produktioner, perspektiveres og erkendes de historiske og sociale forudsætninger for værkerne, og de sættes i relation til elevernes egen virkelighed. M/S Museet for Søfart sætter med dette e-læringsværktøj fokus på den danske kolonihistorie, herunder slaveri, handel og menneskerettigheder.

Projektet forventes afsluttet i 2018.

Samarbejder med

Ungdomsskolen i Helsingør, Billedskolen i Toldkammeret og Biblioteket Kulturværftet

I UgeSEX 2017 satte M/S Museet for Søfart spot på temaet ”Sex and the Sea”

I 2017 udviklede Ungdomsskolen, Billedskolen, Biblioteket og M/S Museet for Søfart et anderledes og tværfagligt undervisningsforløb med titlen Sex and the Sea til grundskolens 7.-10. klasser. Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens danskfag, historiefag, billedkunstsfag og seksualvejledning.

Da udstillingen ikke længere står på museet, vil undervisningsforløbet fremover tage udgangspunkt i museets faste udstillinger, hvor undervisere og elever sammen følger efter sømandens fodspor på godt og ondt; I sømandshjemmet, på havnekanten, på skibet og i fremmed havn. Konceptet fra sidste år giver en unik mulighed for at arbejde med følelser i museets faste udstillinger.

Undervisningsforløbet bliver afsluttet med en udstilling på Biblioteket i perioden uge 8 og 9.

Download introduktion her.

Download programmet her.

Se film fra samarbejdet omkring Uge Sex i 2017:

Samarbejde med specialafsnittet på Grydemoseskolen

I 2018 udvikler Grydemoseskolen og M/S Museet for Søfart et nyt undervisningsforløb designet til elever i specialskoler- klasser, der har så store vanskeligheder med indlæring, kommunikation og abstraktion, at de ikke kan deltage i undervisningsafdelingens almenforløb.

M/S Museet for Søfart ønsker at være for alle. Gennem historien har søfart tiltrukket mennesker, som samfundet har haft svært ved at håndtere. Søfart har altid givet folk chancen for at nå helt til tops. Uanset sømandens forudsætninger og baggrund har han haft mulighed for at blive kaptajn qua sine evner som sømand. Det giver eleverne et succeskriterie at spejle sig i.

Undervisningsforløbet forventes færdigt i løbet af 2018.

Læs artikel om samarbejdet 2018.

Samarbejder med

DR-Musikariet og Helsingør Kommune

1500 skolebørn får glæde af samarbejdet på M/S Museet for Søfart

I perioden 2018-2019 udvikles og afvikles undervisningsforløbet De Frygtede Pirater til de mindste skoleklasser i grundskolen. Undervisningsforløbet består af 1. En koncert som enten finder sted på M/S Museet for Søfart eller i DR-Koncerthuset og 2. Et hæfte med undervisningsmaterialer som lærere og skolebørn kan arbejde med hjemme på skolerne. Koncerten udvikles og afvikles af professionelle forfattere, skuespillere og musikere og det faglige historiske indhold kommer fra M/S Museet for Søfart.

Samarbejdet støttes af Statens Kunstfond.

Download undervisningsmaterialet

Se fotos og film fra undervisningsforløbet

Gå til top