Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Donationer

Støt museet

Donationslovgivningen

Siden 1. januar 2005 har det været muligt for virksomheder, private fonde samt privatpersoner at fradrage gaver i større omfang end tidligere.

Hvor meget må man give?

Den maksimale beløbsgrænse for pengegaver er fjernet, så det nu er muligt at yde en fradragsberettiget gave af et ubegrænset omfang.

Hvilke gaver giver ret til fradrag?

Det er muligt at fradrage handelsværdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande i et ubegrænset omfang.

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan opnås fradrag?

En gave til museet er fradragsberettiget, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Gaven er ikke forbundet med nogen form for modydelse eller begrænsninger fra museets side.
  • Gaven gives til brug for museets kulturelle virksomhed.
  • Gaven har minimum en værdi af 500 kr.

Hvad hvis gaven er forbundet med en modydelse?

Hvis gaven til museet er forbundet med en modydelse, eller hvis der stilles betingelser for gaven, vil vi gøre opmærksom på muligheden for fradrag for sponsoraftaler.

Ved en sponsoraftale kan virksomheder få fradrag for bidrag til museet mod til gengæld at opnå ret til at få reklame for virksomhedens navn, brand eller firmaprofil. Virksomheden har også fradrag for reklame-udgifter i forbindelse med den skattepligtiges erhverv og fradrag for driftsomkostninger, der er afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Hvordan forløber praktikken omkring fradraget?

Museet retter henvendelse til en af Kulturministeriet udpeget skønsmand, som vurderer gavens værdi. Museet indberetter derudover gaven til skattemyndighederne efter skattekontrolloven. Gavegiver sørger for at medtage gaven i virksomhedens regnskab/i sin selvangivelse.

Tak til SMK for fortolkning af Lov nr. 1389 af 20. december 2004.

Læs evt. mere på SKATs hjemmeside.

Donationer

Museet modtager gerne donationer og testamentariske gaver.

Kontakt venligst museets direktør Ulla Tofte på mail ut@mfs.dk eller telefon 20 70 01 46, hvis du ønsker at støtte museet.

Gå til top