Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 18:00.

Rosendahls Samling

Rosendahls samling af oplysninger om udvalgte danske skibe er en afskrift af Rigsarkivets hoved-skibsregistreringsprotokol og forskellige andre kilder. Registrene indeholder skibe bygget fra ca. 1850’erne, nogle få tidligere, og fremefter. Registreringerne stopper omkring 1970.

Oplysninger om de danske skibe er samlet og testamenteret til museet af kontorchef Alfred Rosendahl.
Sammen med F. Holm-Petersen udgav han i 1951-52 værket “Fra Sejl til Diesel”, hvori han benyttede en del af sit stof.

Alle ord i registret burde være søgbare, man kan altså udover skibsnavn også søge på f.eks. kendingssignal, rederi og ejer. Vi kan dog ikke garantere, at alle oplysninger er søgbare, så finder man ikke sit skib, anbefales det, at man bladrer gennem filen, og ellers er man velkommen til at skrive til hg@mfs.dk.

Registret består af 2 serier.

Serie 1

Serie 1 omfatter 50 bind med skibsoplysninger sorteret alfabetisk efter skibenes første navn. Oplysningerne for hvert skib er delt op i fem afdelinger mærket øverst på hver side med romertal som følger:

I Registreringsprotokollen i afskrift. Her kan der også være afskrift af søforhør.
II Søulykkestatistikken (fra 1893), som nøgle til videre efterforskning af søforhør m.v. i Rigsarkivet og andre steder.
III Aviser og fagblade
IV Positionslister
V Oplysninger om billedstof, negativer og eventuelle litteraturhenvisninger.

Udover ovenstående er der for en del skibes vedkommende tilføjet oplysninger fra andre kilder, bilag, beretninger og journaluddrag, og man finder mange fotos og henvisninger til fotos.

Henvisningerne, f.eks. SR – 127:94, skibet UFFE, er til fotos, som for de flestes vedkommende er scannet og findes i det digitale billedarkiv.
Man kan søge direkte på SR-nummeret ved at skrive nummeret, f.eks. 127 94 (med mellemrum i stedet for : ) i søgefeltet, og i rullemenuen ”Alle felter” vælge SR-nummer.
Når man søger således, kommer kun det relevante foto frem.
Hvis man ønsker at se, om vi har flere billeder af skibet, kan man naturligvis søge på skibsnavn eller kendingsbogstaver (man skal dog være opmærksom på, at ikke alle skibes kendingsbogstaver findes i det digitale billedarkiv).

De fotos, som stadig er i de enkelte bind, er ikke scannet, men kan bestilles ved henvendelse til hg@mfs.dk

Serie 2

Serie 2 omfatter 27 bind med skibsoplysninger afskrevet fra kilder, som i bind 1 på forpermen er nærmere beskrevet. Kilderne er hovedsageligt skibsregistreringsprotokoller fra provinserne og fra 1867 fra Registrerings- og skibsmålingsbureauets dagbøger, protokoller og registre.

Forrest i Serie 2, bind 1, er indsat 5 sider med oplysninger om tidlige registreringsforhold for danske skibe.

Opdelingen herunder følger den trykte udgave.

Filerne er mellem 8-10 MB, så det kan tage lidt tid at hente dem.

Serie 1

Serie 2 

21 Njal-Oleana
24 Sif-Stjernen
27 Verdande-Aasø

 

Gå til top