If you use this site, you agree to our use of cookies. On our website cookies are used primarily for traffic measurement and optimization of online content.
That's ok!

Undervisningsforløb: Kursen er sat

Nøgleord: Navigation, koordinater og søkort

Formål:

  • at eleverne oplever en undervisningsform med højt læringspotentiale, hvor alle kan være med.
  • at eleverne får en god, fælles klasseoplevelse.
  • at eleverne får redskaber til at sammenligne sømændenes navigationsmuligheder på åbent hav gennem tiderne.
  • at eleverne får en forståelse for et koordinatsystem og dets potentiale i forhold til navigation.
  • at eleverne reflekterer over datidens navigationsmuligheder, og hvordan det må have været at navigere med store usikkerheder på åbent hav.
  • at eleverne kan drage paralleller til nutidens navigationsmuligheder.
  • at give eleverne mulighed for at spille en lille rolle som sømand.

 

Forløbet:

Helt tæt på autentiske genstande

I forløbet følger eleverne i søman­dens fodspor i en narrativ struktur gennem udstillingerne. Havn, hyring, søfartsbog, lastning, knob og navigation er vigtige elementer i en sømandsfortælling. Den didaktiske tilgang til fortællingen er dialogbaseret. Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles på klassen. Eleverne vil gennem første­håndsoplevelser komme helt tæt på autentiske genstande uden montreglas mellem dem og genstandene.

I dybden med navigation

Undervejs gennem udstillingerne vil der forekomme flere længere ophold, hvor museumsunderviserne sammen med eleverne går i dybden med undervisningsforløbets tema: Hvordan navigerer sømænd på åbent hav? Hvad er længde­grader og breddegrader, og hvordan hænger de sammen med et koordinatsystem? Hvordan læser og bruger man et søkort?

Klassetrin: 4.–6. klasse

Mødested: Museumsbutikken ”M/S Cargo”

Varighed: 2 timer inden for tidsrummet 9.00-16.30

Periode: Året rundt

Max. deltagerantal: 1 skoleklasse og lærere

Fag: Historie, matematik, natur/teknologi

Underviser: Universitetsstuderende inden for området historie, etnologi eller lignende

Pris: 600 kr. – obs! Alle undervisningsforløb er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune.

Lærervejledning

Der hører forberedelse og opfølgning med til dette forløbet. Download lærervejledningen her.

Læs mere om praktiske informationer.

”Det var også sjovt at smage beskøjter.”

–elev fra 6. klasse, Tikøb Skole, Helsingør.

”Det var sjovt at være et skib, der sejlede med bind for øjnene.”

–elev fra 6. klasse, Tikøb Skole, Helsingør.

To top