If you use this site, you agree to our use of cookies. On our website cookies are used primarily for traffic measurement and optimization of online content.
That's ok!

Undervisningsforløb: En verden af varer

Nøgleord: Varer, produktionskæder og globale handelsmønstre

Formål:

  • at eleverne oplever en undervisningsform med højt læringspotentiale, hvor alle kan være med.
  • at eleverne får en god, fælles klasseoplevelse.
  • at eleverne får redskaber til at sammenligne forskellige produktionskæder gennem tiderne.
  • at eleverne reflekterer over, hvordan genstande fra egen hverdag har været en del af de globale handelsmønstre.
  • at eleverne kan drage paralleller til nutidens produktionskæder.
  • at eleverne får et indblik i historiekanonen ”Ophævelse af slavehandel”.
  • at give eleverne mulighed for at spille en lille rolle som sømand.

 

Forløbet:

Helt tæt på autentiske genstande

I forløbet følger eleverne i sømandens fodspor i en narrativ struktur gennem udstillingerne. Havn, hyring, søfartsbog, lastning, knob og navigation er vigtige elementer i en sømandsfortælling. Den didaktiske tilgang til fortællingen er dialogbaseret. Forløbet indeholder aktiviteter, som eleverne skal udføre individuelt, i mindre grupper og fælles på klassen. Eleverne vil gennem førstehåndsoplevelser komme helt tæt på autentiske genstande uden montreglas mellem dem og genstandene.

I dybden med handelsnetværk

Undervejs gennem udstillingerne vil der forekomme flere længere ophold, hvor museumsunderviserne sammen med eleverne går i dybden med undervisningsforløbets tema: Hvad er varer? Hvordan kommer varer fra sted til sted? Hvordan indgår varer i en produktionskæde og videre i et globalt handelsnetværk?

Klassetrin: 7.–9. klasse

Mødested: Museumsbutikken ”M/S Cargo”

Varighed: 2 timer inden for tidsrummet 9.00-16.30

Periode: Året rundt

Max. deltagerantal: 1 skoleklasse og lærere

Fag: Geografi, historie

Underviser: Universitetsstuderende inden for området historie, etnologi eller lignende

Pris: 600 kr. – obs! alle undervisningsforløb er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune.

Lærervejledning

Der hører forberedelse og opfølgning med til dette forløbet. Download lærervejledning her.

Læs mere om praktiske informationer.

”Mange tak for et fantastisk spændende besøg på museet. Børnene og vi var meget begejstrede.”

–klasselærer, 3. klasse, Helsingør Skole.

To top