If you use this site, you agree to our use of cookies. On our website cookies are used primarily for traffic measurement and optimization of online content.
That's ok!

I dybden – Navigation og verdensbilleder – Fart – Walkers trident log

Walkers Trident log

Det engelske firma Thomas Walker & Son introducerede i 1902 den elektriske log med ur på broen. Det betød, at man nu kunne stå på kommandobroen og se skibets fart.

Selve målemekanismen blev stadig slæbt efter skibet, og det mekaniske rælingsur sendte nu data via elektrisk kabel til broviseren.

I begyndelsen af 1900-tallet havde de fleste skibe åben bro, så man slap ikke for vinden og regnen. Alligevel var det en stor fordel, at man hele tiden kunne se farten uden at skulle ned på dækket. Fordi Trident-loggen, og andre logge med ure om bord på skibet, kunne holdes i vandet gennem lang tid, kunne man konstant måle farten, ligesom vi i dag kender det fra biler. Tidligere havde man været nød til at beregne gennemsnitsfarten på baggrund af udsejlet distance i en bestemt periode.

Denne Trident log sad på fyrinspektionsskibet ARGUS i 1940’erne. I dag bruger man ikke længere slæbelogge men GPS og fastmonterede logge.

To top