If you use this site, you agree to our use of cookies. On our website cookies are used primarily for traffic measurement and optimization of online content.
That's ok!

I dybden – Navigation og verdensbilleder – Fart – Walkers Cherub rælingslog

Walkers Cherub rælingslog

Det engelske firma Thomas Walker & Son, der havde hjemme i Birmingham, blev i slutningen af 1800-tallet verdens mest succesfulde producent af logge. Det skyldtes ikke mindst denne model med navnet Cherub, der kom på markedet in 1878.

Cherub var en videreudvikling af Walkers Harpoonlog fra midten af 1800-tallet. Fordelen ved Cherub var, at man i modsætning til på Harpoon, kunne aflæse loggen uden at tage den ud af vandet. Det kunne lade sig gøre, fordi loguret sad på rælingen og ikke på den del af loggen, som man slæbte i vandet efter skibet. Med Cherub fik man altså en log, hvor man hele tiden kunne se skibets udsejlede distance.

Thomas Walker var ikke den eneste, der arbejdede med at skabe en rælingslog. I Danmark fik urmager Undén fra Helsingør allerede i 1850 patent på en tilsvarende indretning. Men det var Walker, der havde kapacitet, dygtighed og held til at masseproducere og distribuere sit produkt.  Opdaterede udgaver af Cherub var i brug langt op i 1900-tallet.

To top