If you use this site, you agree to our use of cookies. On our website cookies are used primarily for traffic measurement and optimization of online content.
That's ok!

I dybden – Navigation og verdensbilleder – Fart – Håndloggen

Håndloggen

Ordet log kommer fra engelsk, hvor det betyder træstamme eller træstykke. Ordet er gået ind i det maritime sprog, fordi man i middelalderen af og til kastede et træstykke ud forude i skibet og målte den tid, det tog for skibet at passere træstykket.

I 1700-tallet var den mest almindelige logtype håndloggen, der bestod af en rulle med en line med en række knob på, i hvis ende der var fastgjort en lille træplade. Når man havde kastet træpladen i vandet, stod den på højkant og skabte derved nok modstand til at trække linen ud. Mens skibet sejlede, tog en sømand tid, mens en anden talte linens knob, der gled ud gennem hånden. Det er derfor, man i dag stadig måler skibes fart i knob.

Ordet log er vandret videre ind i sproget, først som logbog, altså den bog hvori man nedskrev hvad loggen viste, og siden som weblog, altså en internetbaseret logbog – i daglig tale en blog.

Denne log er skabt af en historisk interesseret arbejder på Helsingør værft i 1960, men faktisk solgte firmaet Weibach håndlogge helt op til 1980’erne. Især på Færøerne var de populære.

To top