Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold
Modtaget!
Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Samarbejder

Samarbejder om nye undervisningsforløb

Den bedst mulige undervisning

M/S Museet for Søfart samarbejder med flere skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af nye undervisningsforløb. Det giver mulighed for at udvikle undervisning i fællesskab med forskellige fagligheder som samtidig giver mulighed for at tilbyde bedst mulig undervisning til mange målgrupper. I øjeblikket samarbejder M/S Museet for Søfart med nedenstående partnere.

Kontakt

Vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til spændende fælles projekter.

Kontakt undervisningsafdelingen på tlf.: 40 49 05 53 eller undervisning@mfs.dk

Samarbejder med
veteranskibsklubben S/S BJØRN

I 2016 udviklede veteranskibsklubben S/S BJØRN og M/S Museet for Søfart to forskellige undervisningsforløb til grundskolens 5. klasser og alle de maritime uddannelser. Takket være økonomisk støtte fra Helsingør Kommune har det været muligt at lave følgende undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og rekvisitter.

Undervisningsforløb til folkeskolens 5. klasser i Helsingør Kommune

Undervisningsforløbet er et dramatiseret undervisningsforløb. Eleverne oplever på egen krop gennem rollespil livet om bord på et dampskib i 1930. Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens danskfag og historiefag.

Link og tilmelding til forløbet

Læs artikel om samarbejder 2017

Undervisningsforløb til de maritime uddannelser

Undervisningsforløbet er et kulturhistorisk- og dampteoretisk undervisningsforløb. Undervisningsforløbet består af en rundvisning på M/S Museet for Søfart og en rundvisning om bord på dampskibet S/S BJØRN. Undervisningsforløbet tilgodeser teori om dampkedler, drift og vedligeholdelse i et historisk udviklingsperspektiv.

Link og tilmelding til forløbet

Samarbejder med
Pædagoguddannelsen Nordsjælland

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, 2016

Pædagoguddannelsen Nordsjælland og M/S Museet for Søfart har i samarbejde udviklet et undervisningsforløb til de pædagogstuderende. Undervisningsforløbet hedder ”Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri”. Det handler om museumsformidling i pædagogisk praksis. Som afslutning på dette undervisningsforløb, skal de studerende fremstille en eksamensopgave på baggrund af udvalgte problemstillinger, som M/S Museet for Søfart oplever i dagligdagen.

Læs artikel om samarbejdet i MiD Magasin. Nr. 36. 2017. Side 22-23

Samarbejder med

Ungdomsskolen i Helsingør, Billedskolen i Toldkammeret og Biblioteket Kulturværftet

I UgeSEX 2017 satte M/S Museet for Søfart spot på temaet ”Sex and the Sea”

I 2017 udviklede Ungdomsskolen, Billedskolen, Biblioteket og M/S Museet for Søfart et anderledes og tværfagligt undervisningsforløb med titlen Sex and the Sea til grundskolens 7.-10. klasser. Undervisningsforløbet tilgodeser folkeskolens danskfag, historiefag, billedkunstsfag og seksualvejledning.

Da udstillingen ikke længere står på museet, vil undervisningsforløbet fremover tage udgangspunkt i museets faste udstillinger, hvor undervisere og elever sammen følger efter sømandens fodspor på godt og ondt; I sømandshjemmet, på havnekanten, på skibet og i fremmed havn. Konceptet fra sidste år giver en unik mulighed for at arbejde med følelser i museets faste udstillinger.

Undervisningsforløbet bliver afsluttet med en udstilling på Biblioteket i perioden uge 8 og 9.

Download introduktion her.

Download programmet her.

Se film fra samarbejdet omkring Uge Sex i 2017:

Samarbejder med specialafsnittet på Grydemoseskolen

I 2018 udvikler Grydemoseskolen og M/S Museet for Søfart et nyt undervisningsforløb designet til elever i specialskoler- klasser, der har så store vanskeligheder med indlæring, kommunikation og abstraktion, at de ikke kan deltage i undervisningsafdelingens almenforløb.

M/S Museet for Søfart ønsker at være for alle. Gennem historien har søfart tiltrukket mennesker, som samfundet har haft svært ved at håndtere. Søfart har altid givet folk chancen for at nå helt til tops. Uanset sømandens forudsætninger og baggrund har han haft mulighed for at blive kaptajn qua sine evner som sømand. Det giver eleverne et succeskriterie at spejle sig i.

Link til forløbet

Læs artikel om samarbejdet 2018.

Samarbejder med

DR-Musikariet og Helsingør Kommune

1500 skolebørn får glæde af samarbejdet på M/S Museet for Søfart

I perioden 2018-2019 udvikles og afvikles undervisningsforløbet De Frygtede Pirater til de mindste skoleklasser i grundskolen. Undervisningsforløbet består af 1. En koncert som enten finder sted på M/S Museet for Søfart eller i DR-Koncerthuset og 2. Et hæfte med undervisningsmaterialer som lærere og skolebørn kan arbejde med hjemme på skolerne. Koncerten udvikles og afvikles af professionelle forfattere, skuespillere og musikere og det faglige historiske indhold kommer fra M/S Museet for Søfart.

Samarbejdet støttes af Statens Kunstfond.

Download undervisningsmaterialet

Se fotos og film fra undervisningsforløbet

Samarbejder med besætningen fra skoleskibet Georg Stage

Undervisningsforløb om mangfoldighed for unge

I december 2018 får 21 stk. 9. klasser glæde af et heldags undervisningsforløb om mangfoldighed. Eleverne vil blive præsenteret for en anderledes sømand, Lars Henriksen, som både arbejder og underviser på skoleskibet Georg Stage og er formand for Copenhagen Pride. Eleverne vil også møde en ung sømand, som er uddannet på skoleskibet Georg Stage og for tiden sejler… I en workshop skal eleverne producere deres egne kortfilm med udgangspunkt i et selvvalgt mangfoldighedsord som fx tolerance, fordomme, respekt og inklusion.

Undervisningsforløbet er en del af Helsingørs Kommunes indsats ”Kulturens børn – Kreative Børn”, hvor kulturinstitutionerne under den fælles paraply ”Netværk for Børnekultur” samarbejder om at skabe Åben skole-tilbud til Helsingørs Kommunes folkeskoler. Undervisningsforløbet er et samarbejde mellem M/S Museet for Søfart, Ungdomsskolen, Den Internationale Højskole, Billedskolen, Friby Helsingør, Kulturværftet/Toldkammeret og Helsingør Kommune og støttet af Kunststyrelsen.

Se to af elevernes filmproduktioner her:

Film 1: Mangfoldighedsord: Fordomme

Film 2: Mangfoldighedsord: Respekt

Samarbejder med

Dansk Sprognævn, legeeksperter og en enkelt forfatter

Nyt undervisningsforløb til skoler på egen hånd, 2019

Det nye undervisningsforløb ”Med røven i vandskorpen – gak amok på sømandsk”, tager udgangspunkt i museets rum, udstillinger og museumsgenstande og er målrettet til grundskolens danskfag. I forløbet skal eleverne i fællesskab finde museumsgenstande, gætte sømandssætninger og score flest mulige point. Jo mere præcise eleverne er til at finde og gætte, jo flere point får de samlet sammen. Efter forløbet vil eleverne være bevidste om, at de selv er kulturbærere i sproget samt hvor stor betydning søfarten har i vores hverdag.

Med røven i vandskorpen – gak amok på sømandsk” er lavet af M/S Museet for Søfarts undervisningsafdeling i samarbejde med Dansk Sprognævn, legeeksperter fra OK Monkey og tegner og forfatter Boris Boll-Johansen. Projektet er støttet af BREBØLFONDEN.

Læs mere om forløbet her.

Samarbejder med Troels Kløvedal og Naturhistorisk Museum Aarhus

I 2019 udviklede Troels Kløvedal, Naturhistorisk Museum Aarhus og M/S Museet for Søfart udstillingen Frihedens værksted – Kløvedal og livet med Nordkaperen.

Til udstillingen udviklede M/S UNDERVISNING et nyt undervisningsmateriale – ”Slip drømmene fri” – til grundskolens 3.-4. klassetrin. Materialet kræver ikke et museumsbesøg, og allerede få uger efter materialets lancering havde flere hundrede skolelærere fra hele Danmark bestilt materialet. Et eksempel på, hvordan M/S Museet for Søfart kan løfte sit ansvar som nationalt søfartsmuseum og gøre en forskel også for de mange skoleelever, der pga. geografisk afstand eller andre forhold ikke har mulighed for at besøge museet og opleve museets fysiske undervisningsforløb.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Link til undervisningsmaterialet

Samarbejder med Bådebyggeruddannelsen U/NORD

I 2020 udviklede bådebyggeruddannelsen U/NORD og M/S Museet for Søfart et nyt undervisningsforløb – Håndværk på havnen – til grundskolens Håndværk og design-valgfag på 7.- 8./9. klassetrin.

Undervisningsmiljøet er fleksibelt og kan flyttes til en hvilken som helst havn i Danmark. På den måde vil 40 skoleklasser i perioden 2020-2023 fra havnebyerne Helsingør, Holbæk og Ebeltoft få glæde af forløbet.

Der venter eleverne et praksisfagligt undervisningsforløb, som vækker glæde og interesse for håndværk. I fem dage skal eleverne være lærlinge hos en rigtig bådebygger og være en del af en autentisk bådebyggerproces. Forløbet sluttes af med en søsætning, hvor eleverne afprøver deres selvbyggede både.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Link til undervisningsforløbet

Link til introduktions- og instruktionsfilm

Link til TV2Lorry-indslag

Gå til top