Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. På vores website bruges cookies primært til trafikmåling og optimering af sidernes indhold.
Modtaget!

OBS!

Museet bygger ny indgangsbro i disse måneder. Der er derfor etableret en midlertidig indgang via en trappe.

Vi beklager den begrænsede adgang.

Åbent i dag kl. 11:00 - 17:00.

Links: Andre danske maritime

By og havn, København

CO-SEA – sammenslutning mellem Dansk Sø-Restaurations Forening, Metal Søfart og Søværnets Konstabelforenin. Se også deres digitale billedarkiv

Danmarks Rederiforening

Dansk Færgehistorisk Selskab – har bl.a. konstruktionstegninger til mange danske færger, der kan printes eller gemmes på computeren.

Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenaa

Dansk Veteranskibsklub

Danske fyrskibe

Danske maritime – skibsværftforeningen

Danske sømands- og udlandskirker

De danske sømandshjem

De forenede sejlskibe – skonnerterne HALMØ, LILLA DAN og MIRA

Det blå Danmark

Dykkehistorisk Selskab

Farvandsvæsenet – fører bl.a. statistik over passagelinjer

Flådens historie

Foreningen til Søfartens Fremme

Forsvarets Bibliotek – og deres digitale billedarkiv

Handelsflådens Velfærdsråd

Helsingør Havn

Helsingør Sejlklub

Hjarbæk Sjægtelaug

Knud E. Hansen – skibsingeniørfirma

Kronborg Slot 

Lauritzens Polarskibe

Lillebælt-værftet

Lodsen – med maritim ordliste

Lystsejleren

Maritim information – indeks til Handels- og Søfartsmuseets søkort samt årbøgerne 1990-

Maritim kontakt – pt. nede

Maritime links

Maritime Danmark – maritim nyhedsportal

Maritime uddannelser

Maritimt Center Danmark, Svendborg

Mercandia Rederierne – Facebookgruppe, for alle med relation til Mercandia

Nautilus Forlag

Officersuddannelsen i søværnet

The Oldenburg Business Encyclopedia of the Oldenburg Monarchy samler viden om købmænd og andre fra den private sektor i enevældens tid, samt deres samarbejdspartnere. På engelsk.

Orlogsbasen

Sammenslutningen af Danske Havne

SEAHEALTH – Søfartens Arbejdsmiljøråd

Sjælland Rundt

Skib forlag

Skibe fra Thurø – Familien Jørgensens Skibsværft

Skibsbevaringsfonden

Skibslaget Åfjordsbådene

Skibstrafik – alt om skibstrafik i Danmark; følg skibstrafikken i hele verden live

Skippere.dk – danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707–1839

Snesejler – historier fra ØK

Søfart – Danmarks maritime fagblad

Søfartens Bibliotek – bibliotek for de søfarende i den danske handelsflåde samt statens skibe

Søfartshistorie – Rolf Larsens hjemmeside

Søfartsstyrelsen – incl. Dansk Fyrliste 2015, Efterretninger for søfarende og Ulykker til søs 2015

Søfartsteknisk Forening

Søfartsteknisk Selskab

Træskibs Sammenslutningen

Vragguiden

Århus Havn

Til toppen