Åbent i dag fra kl. 11 - 17

Repræsentantskab

M/S Museet for Søfarts repræsentantskab fungerer som kontakt mellem museet og de udpegede organisationer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af private og offentlige institutioner inden for erhvervet.

Nedenfor ses en liste over organisationerne og deres repræsentanter:

 • Helsingør Kommune - Henrik Møller
 • Søfartsstyrelsen - Henriette Bytoft Flügge
 • Dansk Erhverv - Erik Østergaard
 • Danmarks Rederiforening - Bjørn Clausen
 • Bilfærgernes Rederiforening - John Steen-Mikkelsen
 • Rederiforeningen af 2010 - Michael Wengel-Nielsen (suppleant til museets bestyrelse)
 • Danske Maritime - Jenny N. Braat
 • Danmarks Skibsmæglerforening - Morten D. Jacobsen
 • Europas Maritime Udviklingscenter, Søfartens Fremme og Skibsteknisk Selskab - Peter Bjerregaard
 • Søfartens Ledere - Fritz Ganzhorn
 • Maskinmestrenes Forening - Bertel Johansen (suppleant til museets bestyrelse)
 • CO-Søfart - Jens Fage-Pedersen
 • 3F Sømændene - Poul Erik Jensen
 • Træskibs Sammenslutningen - Ole Vistrup
 • Sammenslutningen af ledere ved de af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelsesinstitutioner - Erik Andreassen
 • Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner - Steen Sabinsky